16-01 | OOG Edam verlengt sponsorschap Kermisloop voor 2 jaar
Al enkele jaren is OOG Edam sponsor van onze grootste wedstrijdloop de Kermisloop. Deze onderneming die sinds 2011 in Edam is gevestigd timmert al jaren aan de weg. Zo vierde zij in de afgelopen decembermaand hun 5 jarige lustrum. De eigenaars Olaf Friederichs en Cindy van Bruggen zijn sinds 2014 aan ons verbonden en zijn nog steeds heel enthousiast. Dit resulteerde onlangs tot een verlenging van het sponsorschap van OOG Edam Kermisloop voor een periode van 2 jaar. Dat zou ook betekenen dat zij in 2018 het 5 jarig lustrum kunnen vieren maar dan als sponsor van de Kermis loop. Dat zou prachtig zijn. AV Edam is dan ook blij dat we deze sponsor ook nu weer aan ons hebben weten te binden. Hun keuze tot het verlengen van het sponsorschap is eigenlijk wel goed gezien door OOG Edamů.

 Schrijf een reactie... (alle velden verplicht invullen)

Naam  :  
E-mail :  
Reactie:

 Door: CB      Bron: Kermisloop


 
Webbeheerder Cees Beets � 1998 - 2019 www.avedam.nl v4.0