15-03 | Reactie van bestuur op betoog Stef Baart tijdens ALV
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 6 maart jongstleden, heeft de heer Stef Baart de gelegenheid gekregen om zijn visie te geven op het besluit van het bestuur om de samenwerking met de familie Baart te beŽindigen. Het bestuur gaf aan tijdens de Ledenvergadering niet in te willen gaan op zijn betoog, maar op een later moment met een reactie te komen. Deze reactie staat hieronder. Met eventuele vragen kunt u zich richten tot de secretaris van AV Edam.


Beste leden, ouders/verzorgers van leden,

Zoals afgesproken op de afgelopen Algemene ledenvergadering van vrijdag 6 maart jl. geven wij u hierbij onze reactie op agendapunt 7a. spreekmoment Stef Baart:

De dank, het respect en de waardering die wij voor de familie Baart hebben willen wij graag blijven uitdragen, ondanks het conflict tussen het bestuur en de familie Baart. Wij hebben als bestuur besloten niet inhoudelijk op het betoog van de heer Stef Baart in te gaan, zoals ook al tijdens de ALV is aangegeven. Wel willen wij aangeven dat wij ons niet herkennen in de beschuldigingen van de heer Stef Baart. Het is in eerste instantie de beslissing van de familie Baart zelf geweest om te stoppen. In het proces erna heeft de familie Baart op geen enkele manier, zelfs niet na bemiddeling door de Bestuursraad, laten blijken te willen samenwerken met het bestuur en is er op verschillende manieren geprobeerd het bestuur in een kwaad daglicht te stellen. Dit heeft het bestuur doen besluiten de samenwerking met de familie Baart volledig te beŽindigen.

Wij beseffen dat het voor de leden, ouders/verzorgers, familie Baart en onszelf een emotionele periode is geweest, maar willen het respect, de dank en de waardering voor alles wat de familie Baart voor onze vereniging heeft gedaan in ere houden, ook nu de samenwerking is beŽindigd.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geÔnformeerd.

Bestuur AV Edam


 Door: MO      Bron: Bestuur


 
Webbeheerder Cees Beets � 1998 - 2019 www.avedam.nl v4.0