13-11 | Reactie bestuur op maatregelen COVID rond Atletiekbaan A.V. Edam
Naar aanleiding van ons besluit op de laatste maatregelen rond Covid krijgen wij vragen over de genomen besluiten en horen wij signalen van onbegrip met betrekking tot de sluiting van de kantine en het krachthonk.

Wij danken jullie voor deze reacties en geven hierbij een nadere toelichting.

Net als de Nederlandse samenleving is er bij ons in het bestuur ook verdeeldheid over de uitvoering van de maatregelen die de overheid ons oplegt. Die verdeeldheid is ook te merken onderling bij onze leden. Als bestuur hebben wij het doel voor ogen om de eenheid te bewaren binnen de vereniging en iedereen de kans te geven te sporten waar dat mogelijk is.

Elke oplossing doet een bepaalde groep te kort. Sluiten levert discussie op, openhouden ook, openhouden met controle ook. Er is geen volledig passende oplossing. Wij betreuren het dan ook ten zeerste als wij mensen hebben teleurgesteld.

Wij hopen echter op jullie begrip en jullie medewerking om de eenheid die wij beogen ook na te streven. Daarom vragen wij jullie om deze besluiten te respecteren. We willen ervoor zorgen dat er vooral door een zo groot mogelijke groep mensen gesport kan worden. Dat is prioriteit nummer 1. DiscussiŽren mag, het niet eens zijn met elkaar ook, maar respecteer elkaars standpunten. Dan kunnen wij het op de baan gezellig en sportief houden met elkaar.

En heb je goede ideeŽn voor oplossingen en wil je hierover meepraten en -beslissen dan wijzen we je graag op de nog vacante plek binnen het bestuur.

Met sportieve groet,
Bestuur A.V. Edam

 Schrijf een reactie... (alle velden verplicht invullen)

Naam  :  
E-mail :  
Reactie:

 Door: CB      Bron: Corona


 
Webbeheerder Cees Beets � 1998 - 2020 www.avedam.nl v4.0