30-01 | Samenvatting bestuursvergadering
In de bestuursvergadering van 19 januari hebben we als bestuur besloten om een korte samenvatting van de vergaderingen te gaan delen via de website.
De belangrijkste punten die zijn besproken:
  • Als vereniging hebben we een verenigings-startrevolver. We hebben een nieuwe plek nodig waar deze kan worden opgeslagen (ligt nu bij 1 van de leden thuis). Dit is wel aan veiligheidseisen verbonden, zoals gescheiden opslaan van revolver en munitie. We gaan een oplossing zoeken die aan de veiligheidseisen voldoet.
  • Mogelijkheden voor verbouwing van de kleedkamers. Een aantal ruimtes van ons verenigingsgebouw is aan een opknapbeurt toe. We bespreken verschillende voorgestelde alternatieven met name over de indeling van kleedkamers, krachthonk en een gewenste EHBO-ruimte. Op basis van de conclusies hiervan gaan we verzoeken om aangepaste alternatieven.
  • Op verschillende vlakken komen we vrijwilligers te kort, zoals in het bestuur, maar ook een klusjes/onderhoudsteam. We gaan vaker een duidelijke oproep doen om te helpen. Het bestuur moet daar ook beter over communiceren (naar aanleiding hiervan spreken we ook af om een samenvatting te geven van de bestuursvergaderingen op de site).
  • Hoe zorgen we ervoor dat de atletiektrainingen voor de jeugd niet alleen spel bevatten, maar ook gerichte trainingen zijn? Er moet zowel aandacht zijn voor de techniek als voor de atleet. We komen nog niet tot concrete afspraken, maar het heeft de aandacht
  • Uitbreiding survivalrun. Een voorstel hiervoor ligt bij de gemeente, die het intern gaat bespreken. Vragen van de gemeente zijn beantwoord. Het wachten is nu op een reactie, waarbij we de gemeente regelmatig gaan vragen naar de voortgang.
  • Groot onderhoud atletiekbaan. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk (de gemeente is de eigenaar van de baan). Het was gepland om dit in 2023 te gaan doen, maar nog steeds is onduidelijk wanneer het onderhoud nu gaat plaatsvinden. We blijven erop sturen bij de gemeente dat we goed betrokken willen worden bij het onderhoud en streven ernaar om tijdens het groot onderhoud van de baan het sporten op ons complex (survivalrun, bootcamp) mogelijk te houden.


 Schrijf een reactie... (alle velden verplicht invullen)

Naam  :  
E-mail :  
Reactie:

 Door: MO      Bron: BS


 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0